ČLANOVI
O NAMA

 

Milutina Barača 48, 51000 Rijeka, Hrvatska

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Tel: 051/ 343-526

 

Udruga za promicanje energetske učinkovitosti CEZAR osnovana je 2009. godine sa ciljem pružanja podrške lokalnim vlastima u upravljanju javnom rasvjetom. Osnivači Udruge bili su društvo za proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom i plinom ENERGO d.o.o, Regionalna razvojna agencija PORIN d.o.o. i Općina Čavle.

 

Danas, Udruga ima 9 članica (Općine Čavle, Kostrena i Viškovo, gradovi Kastav, Krk, Opatija, Rab i Rijeka te ENERGO d.o.o.) i proširila je područje svog djelovanja na poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti općenito.

 

Glavne aktivnosti Udruge su:
•    Osmišljavanje i predlaganje projekata i programa u području energetske učinkovitosti
•    Podrška pri izradi projekata za podnošenje na natječaje objavljene od strane lokalnih, nacionalnih ili europskih institucija i organizacija
•    Tehnička i administrativna potpora u provedbi projekta
•    Priprema energetskih pregleda i izvješća za jedinice lokalne vlasti
•    Pomoć članicama u izradi poslovnih i operativnih/akcijskih planova
•    Suradnja sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu
•    Organizacija seminara, predavanja, konferencija, okruglih stolova, tematskih radionica i sličnih skupova u području energetske učinkovitosti
•    Podizanje javne svijesti putem savjetovanja građana o načinima uštede energije i povećanja energetske učinkovitosti
•    Informiranje građana o radu i ciljevima Udruge

 

Udruga je do sada sudjelovala u dva projekta financirana iz Europskih fondova: projektu BULB i projektu STOPCO2. Projekt BULB financiran je sredstvima iz Jadranskog programa za susjedstvo, PHARE CBC 2006, a cilj je bio potaknuti jedinice lokalne samouprave u županiji na zamjenu energetski neučinkovite i stare javne rasvjete s energetski učinkovitom i ekološki prihvatljivom. Najvažnija aktivnost za održivost cijelog projekta bilo je upravo osnivanje Udruge CEZAR kao centra za učinkovito upravljanje javnom rasvjetom. Projekt STOPCO2 financiran je sredstvima IPA programa teritorijalne suradnje Slovenija – Hrvatska, 2007 – 2013, a cilj je bio uvođenje ekološki učinkovite LED javne rasvjete na području hrvatskih općina Kostrena, Čavle i Viškovo i slovenskih općina Radenci i Slovenske Konjice. Nadalje, Udruga je sudjelovala u projektu modernizacije javne rasvjete na području grada Rijeke, Općine Čavle i Viškovo, financiranom od strane hrvatskog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Udruga je također sudjelovala u pripremi SEAP-a (Sustainable Energy Action Plan) grada Rijeke, a objavila je „Vodič za moj eko dom“ (2010.) te „Zbirku preporuka za upravljanje javnom rasvjetom“ (2013.).