ČLANOVI
Objavljeni rezultati novog indeksa razvijenosti

 

Na sjednici Sabora RH izglasana su dva zakona u nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije - Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te
konačni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju.

 

Po stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, donijet će se
Uredba kojom će se urediti pokazatelji za izračun indeksa razvijenosti, metodologija izračuna vrijednosti
indeksa razvijenosti, drugačije izdvajanje potpomognutih područja i sl.

 

Indeks razvijenosti je pokazatelj koji se računa radi mjerenja stupnja razvijenosti
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te isti služi kako bi se odredio
intenzitet poticanja razvoja putem državnih mjera i programa pomoći.
Ministarstvo
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provelo je evaluaciju dosadašnjeg modela izračuna
indeksa razvijenosti koja je ukazala na manjkavosti postupka te je izrađen novi prijedlog izračuna.

 

Spomenutim novim modelom izračuna indeksa razvijenosti nadograđena je demografska
komponenta
indeksa uvođenjem pokazatelja indeksa starenja i izmjenom stupnja obrazovanja, čime
je postignuto kvalitetnije mjerenje strukturnih i dinamičkih obilježja kretanja stanovništva u lokalnim i
županijskim jedinicama. Osim toga, otklonjen je problem utjecaja statističkih obilježja
odabranih pokazatelja na konačnu vrijednost indeksa razvijenosti
što je u konačnici
rezultiralo pravednijim razvrstavanjem općina, gradova i županija u razvojne skupine.

 

Više o spomenutom možete pročitati na sljedećoj poveznici:

http://strukturnifondovi.hr/objavljeni-rezultati-novog-indeksa-razvijenosti

______________________________________________________________________________________________________