ČLANOVI




Poziv na prijavu uspješnih projekata u sklopu inicijative „Neka zvijezde sjaje“

 

Pozivaju se građani i tijela lokalne samouprave da prijave svoje uspješne EU projekte na natječaj
„Neka zvijezde sjaje“. Inicijativa 'Neka zvijezde sjaje' pokrenuta je 30. kolovoza 2017. godine kao
zajednička inicijativa devet zastupnika Europskog parlamenta (Hrvatske, Bugarske, Belgije, Francuske,
Njemačke, Nizozemske, Poljske, Rumunjske i Slovenije) s ciljem poticanja europskog zajedništva i
solidarnosti te promicanja i povećanja vidljivosti rezultata kohezijske politike.

 

 

Na natječaj se mogu prijaviti uspješno provedeni projekti jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave
koji su (su)financirani EU sredstvima, a mogu ih prijaviti općine, gradovi,
županije i sami građani koji su prepoznali pozitivan utjecaj tih projekata na razvoj lokalne zajednice
i kvalitetu njihovih života.

 

Rok za predaju prijava je 01. prosinca 2017. godine. Prijave pristigle nakon navedenog roka
neće se razmatrati.

 

Prijavni obrazac i ostale informacije možete pronaći na sljedećim poveznicama:

https://form.jotformeu.com/72993503532358

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Let-the-stars-shine.html

______________________________________________________________________________________________________________________