ČLANOVI
Objavljen Treći poziv u sklopu programa Interreg Europe 2014.-2020.

 

Otvoren je Treći poziv u sklopu programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2014.-2020. te
se pozivaju sve javne i privatne organizacije na dostavu svojih projektnih prijedloga.

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga bit će otvoren od 01. ožujka 2017. godine, a Obrazac za
prijavu kao i pripadajuće dokumente mora se dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2017. godine
prijenosom dokumenata na web stranicu programa: www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f.

 

Da podsjetimo, program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2014.-2020. identificira i širi dobru
praksu s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i
radna mjesta, ali i na programe u okviru europske teritorijalne suradnje. Do 2020. godine državama
sudionicama će na raspolaganju biti 359 milijuna eura za međuregionalnu suradnju.

 

Također, u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene
pripreme za prijavu na 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga bit će održan i nacionalni info dan
koji će se održati 08. ožujka 2017. godine s početkom u 10.00h u Kongresnom centru
FORUM Zagreb (Radnička cesta 50)
.

 

Detaljnu agendu radionice, kao i link za prijavu možete pronaći na sljedećim poveznicama:

AGENDA RADIONICE

PRIJAVA NA RADIONICU

 

Paket dokumentacije za prijavitelje možete pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

_____________________________________________________________________________________________________________________