ČLANOVI
Interreg Slovenija - Hrvatska – Nova verzija smjernica o prihvatljivosti troškova

 

Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska na svojoj mrežnoj stranici je objavio
novu verziju smjernica o prihvatljivosti troškova koju možete pronaći na sljedećoj poveznici:

 

SMJERNICE O PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA

_______________________________________________________________________________________________________________________