ČLANOVI
Otvoreni pozivi i natječaji Primorsko-goranske županije

 

U proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje
projekata jedinica lokalne samouprave. Posebno ističemo sufinanciranje izrade dokumentacije te
sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka.

 

Županija će sudjelovati u sufinanciranju izrade zatražene dokumentacije te projekata ravnomjernog
razvitka do maksimalno 100% iznosa po prijavljenom zahtjevu/investiciji.

 

Spomenuti Javni pozivi ostaju otvoreni sve do iskorištenja sredstava osiguranih u
Proračunu Primorsko-goranske županije za 2017. godinu, a najkasnije do 15. studenog
2017. godine.

 

Svu pripadajuću dokumentaciju za spomenute Javne pozive možete pronaći na mrežnim stranicama
Primorsko-goranske županije na sljedećoj poveznici:

http://www.pgz.hr/natjecaji

______________________________________________________________________________________________________