ČLANOVI
Otvoren Javni poziv za sufinanciranje projekata za razvoj komunalnog gospodarstva

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je Javni poziv za raspoređivanje i korištenje
sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i
ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu.

 

Sufinanciraju se sljedeće aktivnosti:

• izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;

• izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom
održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete
i drugih javnih prostora u naseljima;

• nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog
standarda, odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme
za javne površine naselja.

 

Sredstva se odobravaju, odnosno doznačuju isključivo za realizaciju određenih i konkretnih projekata
do najviše 450.000,00 kuna po JLS. Iznos sufinanciranja iznosi od 40% do 80%,
ovisno u koju skupinu spada JLS prema indeksu razvijenosti.


Poziv je otvoren do 24. veljače 2017. godine.

 

Više o Pozivu možete saznati na mrežnim stranicama Ministarstva na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=47143

_______________________________________________________________________________________________________