ČLANOVI
INTERREG EUROPE – Pripreme za Treći poziv

 

Pokrenuta je promotivna kampanja vezana uz Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu
programa INTERREG EUROPE koji će biti otvoren od 01. ožujka do 30. lipnja 2017. godine.

 

Programska tijela su pripremila i objavila relevantnu dokumentaciju u svrhu pravovremene pripreme
potencijalnih prijavitelja za navedeni poziv. Programski paket uključuje programski priručnik i
obrasce za prijavu te je dostupan na sljedećoj poveznici:

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.

 

Također su dostupni alati za traženje partnera i ideja te stranica za pomoć u razvoju projekta koji
mogu poslužiti za pripremu kvalitetnog projektnog prijedloga.

 

Više o spomenutom možete saznati na službenoj stranici programa na sljedećoj poveznici:

http://www.interregeurope.eu/news-and-events/

______________________________________________________________________________________________________