ČLANOVI
Energetska obnova odgojno-obrazovnih ustanova

 

22. studenog 2016. godine otvoren je Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova
zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja
i obrazovanja'.

 

 

Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama
javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati
smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

 

U okviru ovog Poziva osigurano je 152.000.000,00 kuna iz EFRR-a, a u slučaju iskorištenja sredstava
postoji mogućnost povećanja alokacije. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti
za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kuna, a najviši
10.000.000,00 kuna.

 

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u
modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga za prvi
privremeni poziv od 90 kalendarskih dana od dana objave (20.02.2017.).

 

Više o Pozivu možete saznati na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=42955

___________________________________________________________________________________________________________________