ČLANOVI
Najava – en. obnova javnih zgrada koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo je da će tijekom studenoga 2016. g.
biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje
obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'.

 

Spomenuti Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa
Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020. Njime će se podupirati mjere energetske obnove
zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za
grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju
energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenja obnovljivih izvora energije.

 

Raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za prvi od višekratnih
privremenih Poziva iznose 152.000.000,00 kuna.

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu za
provedbu mjera energetske učinkovitosti iznosi 80.000,00 kuna, a maksimalni 5.200.000,00 kuna.

 

Više o spomenutom možete pročitati na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=42956

___________________________________________________________________________________________________________________