ČLANOVI
Ministarstvo sufinancira izradu prostornih planova JLS-a za 2016. godinu

 

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Naputak o postupku sufinanciranja izrade
prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se utvrđuje način,
uvjeti i kriteriji na temelju kojih Ministarstvo vrši raspodjelu u okviru raspoloživih financijskih sredstava
iz Državnog proračuna za 2016. godinu i dodjeljuje ih gradovima, općinama i županijama za izradu
prostornih planova uređenja.

 

Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave
dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana.


Prilikom raspodjele sredstava u obzir će se uzimati nekoliko kriterija poput indeksa razvijenosti, broj
stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnosti financiranja iz vlastitih sredstava i iz EU fondova te
stupanj izrađenosti plana.

 

Naputak o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova kao i obrazac za prijavu zahtjeva možete
pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20388

_______________________________________________________________________________________________________________________