ČLANOVI
Interreg CENTRAL EUROPE – Nacionalni info dan

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa
organizira nacionalni info dan koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa
sadržajem Programa te pripreme za prijavu na drugi poziv koji je otvoren do 23. lipnja 2016. godine.

 

Radionica će se održati 18. svibnja 2016. s početkom u 10.00h u Green Gold Centru-Forum,
dvorana „RECI“ (Radnička cesta 50, Zagreb).

 

Svoje sudjelovanje na radionici možete prijaviti putem Prijavnog obrasca na sljedećoj poveznici:

PRIJAVNI OBRAZAC

_____________________________________________________________________________________________________