ČLANOVI
Otvoren Poziv u sklopu programa URBACT III

 

Na službenim stranicama programa objavljen je Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga „Mreža za
provedbu integriranih strategija/akcijskih planova održivog urbanog razvoja (Implementation Networks)“.

 

 

Kroz Poziv će se odabrati do 15 Mreža za provedbu čiji je glavni cilj jačanje kapaciteta europskih
gradova u provedbi integriranih strateških dokumenata održivog urbanog razvoja. Svaku mrežu partnera
čini od 7 do 9 gradova iz najmanje 3 države članice. Tijekom trajanja projekta projektni partneri će
razmjenjivati iskustva i izraditi operativni okvir koji je potreban za provođenje strateških dokumenata.
Operativni okvir bi trebao sadržavati konkretna rješenja i potrebne instrumente za zadani izazov koji
su gradovi identificirali.

 

Ukupni proračun svake mreže iznosi između 600.000 EUR i 750.000 EUR, a postotak sufinanciranja
EFRR-a za hrvatske gradove iznosi 85 %.

 

Poziv je otvoren u razdoblju od 22. ožujka do 22. lipnja 2016. godine.

 

Na sljedećim poveznicama možete pronaći letak i sve ostale informacije o otvorenom Pozivu:

http://www.mgipu.hr/doc/URBACT/Urbact-Flyer-HR-web.pdf

http://urbact.eu/node/6156

______________________________________________________________________________________________________