ČLANOVI
Veliki broj prijavljenih projekata u sklopu Prvog poziva programa INTERREG SLO-HR

 

U petak 11. ožujka 2016. godine, zaključen je 1. rok za dostavu projektnih prijava u okviru Otvorenog
poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A SLO – HR 2014-2020.

 

 

Da podsjetimo, Program suradnje Slovenija-Hrvatska ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i vitalnog
graničnog područja te podržavanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i
kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi u programskom području. Prvi poziv na dostavu projektnih
prijedloga bio je objavljen u siječnju ove godine. Europski fond za regionalni razvoj je osigurao
33.087.636,00 EUR za sufinanciranje projekata. Program može sufinancirati samo prihvatljive
troškove, pri čemu Unija sufinancira sredstvima EFRR-a maksimalno 85% od ukupno prihvatljivih
troškova; barem 15% mora se osigurati iz drugih izvora.

 

Prema informacijama objavljenima na službenoj web stranici programa, u okviru prvog roka za dostavu
projektnih prijava zaprimljen je 91 projektni prijedlog.

 

Sljedeći rokovi za podnošenje prijava bit će objavljeni na mrežnoj stranici programa barem dva mjeseca
prije definiranog roka. Preciznije, u drugoj polovici 2016. godine se očekuje objava idućeg roka
za dostavu projektnih prijedloga.

_____________________________________________________________________________________________________________________