ČLANOVI
LIFE 2014.-2020. – Indikativni plan poziva

 

Na službenoj web stranici EU programa LIFE objavljen je indikativni plan rokova za prijavu na pozive
u 2016. godini.

 

Da podsjetimo, LIFE program je financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti. Cilj LIFE
programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politike i zakonodavstva iz područja
okoliša i klime kroz su-financiranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

 

 

O spomenutom možete više saznati na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm#planning16

____________________________________________________________________________________________________________________