ČLANOVI
Otvoren Javni poziv u sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvatska

 

Ured Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku objavio je Otvoreni poziv na
dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska.

 

Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. (INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska)
usvojen je od strane Europske komisije 30. rujna 2015. te predstavlja pravnu osnovu ovog poziva
na dostavu projektnih prijedloga. U spomenutom Programu sudjeluje devet regija iz Slovenije i osam
županija iz Republike Hrvatske (Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Grad Zagreb,
Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija i
Karlovačka županija).

 

Europski fond za regionalni razvoj osigurava iznos od 33.087.636,00 EUR za sufinanciranje
projekata.
Program može sufinancirati samo prihvatljive troškove, pri čemu Unija sufinancira
sredstvima EFRR-a maksimalno 85 %
od ukupno prihvatljivih troškova; barem 15 % mora se
osigurati iz drugih izvora.

 

Prijava se može podnijeti u bilo kojem trenutku od datuma objave do datuma zatvaranja Otvorenog
poziva na dostavu projektnih prijedloga ili dok se ne potroše raspoloživa sredstva. Prvi rok za
podnošenje je 11. ožujak 2016. godine.
Sljedeći rokovi za podnošenje prijava bit će objavljeni
na mrežnoj stranici program barem dva mjeseca prije definiranog roka.

 

Tekst Javnog poziva i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima:

JAVNI POZIV

OSTALA DOKUMENTACIJA

____________________________________________________________________________________________________________________