ČLANOVI
Objavljen 1. Poziv za program Interreg DUNAV 2014.-2020.

 

Otvoren je Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa transnacionalne suradnje
Dunav 2014.-2020.

 

U Programu sudjeluje devet država članica Europske unije: Austrija, Njemačka (dvije regije), Slovačka,
Češka, Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Hrvatska; tri IPA države: Bosna i Hercegovina,
Crna Gora i Srbija te dvije ENI partnerske države: Moldavija i Ukrajina (četiri regije). Prihvatljivi
prijavitelji su lokalna, regionalna i nacionalna javna tijela.

 

 

Svaki projekt mora uključivati najmanje tri partnera iz tri različite zemlje programskog područja:
vodećeg partnera i najmanje dva partnera projekta. Najmanje jedan partner (vodeći partner) mora
biti država članica EU.

 

Ukupan budžet programa (bez nacionalnog sufinanciranja) iznosi 221.924.597,00 eura,
a stopa sufinanciranja iznosi 85%.

 

Prijava na spomenuti Poziv će početi od 23.09.2015. te će se vršiti u dva koraka. Obrazac za prijavu
za prvi korak (iskaz interesa) mora se dostaviti najkasnije do 3. studenog 2015. u 15:00h (CET).
Odabrani projektni prijedlozi bit će pozvani da naknadno podnesu puni obrazac za prijavu (Full
Application Form) kao drugi korak u cijelom postupku.

 

U svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem programa organizirat će se Nacionalni
info dan koji će se održati 06. listopada 2015. s početkom u 10:00 sati u hotelu
International (Zagreb).

 

Više o spomenutom pozivu i programu možete saznati klikom na sljedeće linkove:

PRVI POZIV

INTERREG DANUBE - o programu

INFO DAN - program

INFO DAN - prijavni obrazac

_______________________________________________________________________________________________________