ČLANOVI
INTERREG MEDITERRANEAN 2014.-2020.

 

 

Program transnacionalne suradnje 'INTERREG MED 2014.-2020.' sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) te predstavlja nastavak uspješne suradnje iz razdoblja 2007.-2013.

 

U Programu sudjeluje ukupno 57 regija iz 10 država članica Europske unije (Hrvatska, Cipar, Grčka, Malta, Slovenija, Francuska, Italija, Portugal, Španjolska i Velika Britanija) i 3 države nečlanice (Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina). Program podržava sudjelovanje privatnog sektora (mala i srednja poduzeća) te organizacija civilnog društva.

 

Ukupan proračun Programa uključujući nacionalno sufinanciranje iznosi 265 milijuna EUR, a postotak sufinanciranja EFRR iznosi 85%.

 

Teritorijalno i zemljopisno Program posebnu pažnju pridaje četirima područjima koja sama po sebi predstavljaju specifične izazove; zbog nedostatka resursa, razvojnog potencijala ili gospodarskih teškoća sa kojima se suočavaju, a to su obalna područja, urbana područja, otoci i ruralna područja.

 

Što će se sufinancirati?

Program teži poboljšanju stručnosti, širenju znanja, umrežavanju i jačanju kapaciteta javnih i privatnih subjekata. Podupirat će se pilot akcije za testiranje alata, procesa i upravljanja sustavom koje doprinose poboljšanju javnih intervencija te podržavaju dugoročni održivi razvoj u ključnim sektorima zelenog i plavog rasta.

 

Uzimajući u obzir programsku strategiju, rezultati projekata će biti:

• Politike i strategije
• Metodologija i alati
• Pilot akcije
• Akcijski planovi
• Sustavi zajedničkog upravljanja i sporazumi o suradnji

 

U sklopu Programa neće se sufinancirati velike investicije, razvoj krupne infrastrukture niti znanstvena i tehnološka istraživanja. Ulaganja u objekte i infrastrukturu manjih razmjera bit će prihvatljiva u slučaju pilot projekata i širenja teritorijalnih iskustava.

 

Program 'INTERREG MED' prvenstveno podržava nematerijalne, odnosno „soft" aktivnosti koje će imati dugoročni učinak te omogućiti bolju vidljivost Programa (studije i istraživanja, umrežavanje, širenje znanja i podataka, itd.).

 

Prioritetne osi

Program sadrži 4 prioritetne osi:

- Promicanje inovacijskih kapaciteta
- Poticanje strategije niskog udjela ugljika i EnU
- Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa
- Zajedničko Sredozemno (Mediteransko) more

 

Novosti programskog razdoblja 2014.-2020.

Projekti su organizirani u module (svaki modul traje 12-18 mjeseci):

Modul 1: Strategije i politika
Modul 2: Testiranje implementacije pilot projekata
Modul 3: Transnacionalna kapitalizacija

POSTOJI MOGUĆNOST MULTI-MODULARNOG PRISTUPA (M1+M2; M2+M3; M1+M2+M3)!

 

Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga očekuje se 01. rujna 2015., te će biti otvoren do 02. studenog 2015.


Više o Prvom pozivu za dostavu projektnih prijedloga možete pronaći na:

http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/