ČLANOVI
Javni poziv Fonda za sufinanciranje međunarodnih projekata

 

Pravo na sredstva po ovom Javnom pozivu moguće je ostvariti za projekte koji su ostvarili pravo
na sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU putem javnih poziva u sklopu Obzora 2020
(Horizon 2020) koji se odnose na 2014. i 2015. godinu
, i to za one projekte koji se nalaze u
području energetske učinkovitosti i području niskougljičnog razvoja.

 

Fond po ovom Javnom pozivu dodjeljuje bespovratna sredstva; subvencije zadrugama, trgovačkim
društvima, fizičkim osobama i znanstvenim organizacijama; pomoći JLP(R)S, znanstvenim organizacijama
i javnim ustanovama te sredstva donacije udrugama, i to u visini od 40% do 80% u ovisnosti o vrsti
projekta i području na kojemu se projekt provodi.

 

Sredstva Fonda isplaćivat će se za ukupan opravdani trošak projekta koji je utvrđen ugovorom o dodjeli
bespovratnih sredstava EU, u onom dijelu koji se odnosi na podnositelja zahtjeva. Dodijeljena
sredstva mogu iznositi najviše do 200.000,00 kn po zahtjevu. Podnositelj može dostaviti najviše
dva zahtjeva
.

 

Fond će sredstva dodjeljivati na način da iznos sredstava EU, sredstava iz drugih izvora
i sredstava dodijeljenih od  strane Fonda ne prelazi 100% opravdanih troškova projekta.

 

Sredstva će se dodjeljivati do isteka kalendarske godine ili do iskoristivosti sredstava, ovisno o tome
koji uvjet prije nastupi.

 

Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Fonda i u Narodnim novinama (NN br. 48 – Oglasni dio
od 30.04.2015.).

 

Više o Javnom pozivu možete saznati na sljedećim linkovima:

TEKST JAVNOG POZIVA

OSTALE INFORMACIJE

____________________________________________________________________________________________________