ČLANOVI
Javni poziv Fonda za ostale mjere EnU u prometu

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojoj Internet stranici objavio Javni poziv za
neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu.

 

Pravo na sredstva po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, trgovačka društva te fizičke osobe (obrtnici).

 

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći JLP(R)S-ima te sredstva subvencije trgovačkim društvima i fizičkim
osobama u iznosima do 40%, 60% ili 80%, ovisno o indeksu razvijenosti područja na kojem se projekt
provodi. Dodjeljivat će se sredstva do iznosa od 200.000,00 kn po zahtjevu.

 

Za vrijeme trajanja Javnog poziva podnositelji mogu dostaviti najviše dva zahtjeva za
sufinanciranje različitih mjera energetske učinkovitosti
koje se potiču ovim Javnim pozivom.

 

Sredstva će se dodjeljivati do isteka kalendarske godine ili do iskoristivosti sredstava,
ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

Više o Javnom pozivu možete saznati na:

TEKST JAVNOG POZIVA

OSTALE INFORMACIJE

___________________________________________________________________________________________________________________