ČLANOVI
Objavljen Vodič za korisnike ESI fondova

 

Europska komisija objavila je „Vodič za korisnike europskih strukturnih i investicijskih
fondova te povezanih instrumenata EU-a“
za razdoblje od 2014. do 2020. godine na hrvatskom
jeziku.

 

Vodič za korisnike ESI fondova temelji se na Zajedničkom strateškom okviru koji daje osnovu za bolju
koordinaciju između ESI fondova i ostalih instrumenata EU-a. Za svaki tematski cilj Vodič daje pregled
komplementarnih instrumenata koji su dostupni na razini EU-a zajedno s detaljnim izvorima informacija,
primjerima dobrih praksi za kombiniranje priljeva sredstava iz različitih izvora, kao i opis relevantnih
uprava i tijela uključenih u upravljanje svakim instrumentom. Veze u dokumentu omogućuju potencijalnim
korisnicima snalaženje u labirintu materijala dostupnih na internetu te ih vode na najizravnije i
najkorisnije web stranice i dokumente.

 

Spomenuti Vodič na hrvatskom jeziku možete preuzeti na sljedećem linku:

VODIČ ZA KORISNIKE ESI FONDOVA

_____________________________________________________________________________________________________________________