ČLANOVI
LIFE

 

 

Novi program Europske unije koji je nastavak programa LIFE+ iz proračunskog razdoblja od 2007. do 2013. godine. Objedinjuje dva potprograma od kojih je jedan za zaštitu okoliša, a drugi za klimatske promjene. Program je katalizator za promicanje integracije i implementacije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike i prakse država članica Unije.

 

Za razdoblje od 2014. do 2020. godine, proračun programa iznosi 3,46 milijardi eura. Od ukupnog proračuna, za potprogram namijenjen zaštiti okoliša osigurane su 2,59 milijarde, dok je potprogramu za klimatske promjene namijenjeno 864 milijuna eura.

 

Minimalno 81% sredstava programa dodijeliti će se projektima u obliku bespovratnih sredstava (grantova), a maksimalno 30% proračunskih sredstava alocirati će se u obliku grantova za integrirane projekte.

 

Sredstvima iz programa LIFE mogu se koristiti javna i privatna tijela koja dolaze iz sljedećih zemalja:

•    Zemlje članice EU
•    Europsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su sporazumom vezane za Europski gospodarski prostor (EEA)
•    Zemlje kandidati, potencijalni kandidati i zemlje pristupnice Europskoj uniji
•    Zemlje na koje se primjenjuje Europska politika susjedstva
•    Zemlje članice Europske agencije za okoliš

 

Aktivnosti:

•    Efikasnost okoliša i izvora energije
•    Bioraznolikost
•    Upravljanje okolišem i informacijama
•    Ublažavanje klimatskih promjena
•    Prilagodba klimatskim promjenama
•    Klimatsko upravljanje i informacije

 

Više o programu možete pročitati na sljedećoj stranici:

http://ec.europa.eu/environment/life/