ČLANOVI
URBACT III

 

 

URBACT III je program europske međuregionalne suradnje koji je namijenjen svim europskim gradovima koji žele izraditi i uspješno provoditi svoje strategije održivog urbanog razvoja i odgovarajuće akcijske planove. URBACT III ima za cilj promicanje integriranog održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe EU kohezijske politike na lokalnoj i regionalnoj razini kroz razmjenu dobrih praksi i iskustava gradova o novim modelima upravljanja, prostornom planiranju, mjerama održivog razvoja, promociji socijalne uključenosti i jačanju urbano-ruralnih veza. URBACT III ne osigurava sredstva za infrastrukturne investicije (kao što su npr. izgradnja gradskih prometnica) već podržava mjere za kreatore javnih politika, izgradnju kapaciteta za upravljanje gradovima, edukaciju građana i podizanje svijesti i slično.

 

Glavne aktivnosti programa:

-  Transnacionalne mreže – pružaju podršku gradovima u izradi i provedbi integriranih urbanih strategija, temeljenih na zajedničkom učenju i prijenosu dobrih praksi,

-  Jačanje kapaciteta – jačanje kapaciteta urbanih dionika za razvoj integriranih i participativnih pristupa u oblikovanju i provedbi urbanih politika,

-  Kapitalizacija i širenje informacija – izgradnja i razmjena znanja, praksi i preporuka te informiranje o izradi i provedbi održivih urbanih politika na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini.

 

URBACT III potiče suradnju gradova koja će biti organizirana kroz tri vrste mreža:

- Mreže za planiranje aktivnosti su mreže gradova koji žele izraditi integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja. U mreži bi sudjelovalo od 8 do 12 partnera (do 3 partnera mogu biti ostali dionici koji nisu gradovi),

- Mreže za provedbu su mreže gradova koji žele provoditi svoje integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja, a za koje imaju pripremljena financijska sredstva. Omogućit će gradovima da podjele svoja rješenja te iz svojih iskustava izvuku zaključke. U ovim mrežama također sudjeluje od 8 do 12 partnera (do 3 partnera bi mogli biti ostali dionici koji nisu gradovi),

- Mreže za prijenos kao glavne korisnike imaju gradove koji su proveli integrirane strategije i aktivnosti uz primjenu različitih tipova financiranja te gradove koji žele usvojiti ta iskustva. Kako se ne bi postavilo veliko opterećenje na gradove koji prenose svoja iskustva, predviđeno je sudjelovanje od 6 do 8 partnera.

 

Ciljna skupina su svi ključni dionici na lokalnoj razini koji imaju utjecaja na stvaranje politika i sudjeluju u odlučivanju (jedinice lokalne samouprave (gradovi), njihova administracija, udruge građana te sektorski stručnjaci).

 

U programu sudjeluju sve države EU (EU-28) te dvije države partneri: Norveška i Švicarska.

 

Program se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i nacionalnih doprinosa 28 država članica i 2 države partnera. Ukupni proračun programa URBACT III iznosi 96,3 milijuna eura od čega je 74,3 milijuna eura planirano za sufinanciranje iz EFRR-a te 22,0 milijuna eura od nacionalnih doprinosa. Postotak sufinanciranja od država članica je 5,7%, a od EFRR-a 77%.

 

 

LETAK OPERATIVNOG PROGRAMA

PROGRAM OPERATIVNOG PROGRAMA

 

Više o programu možete pročitati na sljedećim stranicama:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14512

http://www.urbact.eu/