ČLANOVI
INTERREG EUROPE

 

 

INTERREG IVC program trajao je u periodu od 2007. do 2013. godine. Za programsko razdoblje 2014-2020 međuregionalna suradnja će se nastaviti pod nazivom INTERREG EUROPE.

 

INTERREG EUROPE financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i  dizajniran je kako bi potpomogao prijenos znanja te učenje i razmjenu politika između javnih tijela kako bi se poboljšao učinak politika i programa za regionalni razvoj. Program omogućuje javnim tijelima iz cijele Europe razmjenu iskustava i ideja o načinu na koji funkcioniraju javne politike kako bi pronašli rješenja za poboljšanje strategija za svoje građane.

 

Program se koncentrira na sljedeće teme vezane uz regionalni razvoj: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, konkurentnost malih i srednjih poduzeća, gospodarstvo s niskom razinom emisije CO2, očuvanje i zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa.

 

Sredstvima programa financirati će se projekti i projektne aktivnosti koje su sljedećeg oblika:
-    Izrada akcijskih planova,
-    Izrada studija i analiza regionalnih inovacijskih infrastrukturnih politika,
-    Organizacija međuregionalnih seminara i događaja namijenjenih razmjeni sadržaja i izgradnji kapaciteta inovacijske infrastrukture,
-    Komunikacija i širenje rezultata projekta,
-    Izrada tematskih sadržaja kao što su novine, studije i slični dokumenti.

 

U programu sudjeluju sve države EU (EU-28) te Norveška i Švicarska. U sklopu programa, za sufinanciranje su prihvatljiva sva nacionalna, regionalna ili lokalna javna tijela, kao i druge javne institucije (npr. sveučilišta, regionalne razvojne agencije, organizacije za potporu poduzetnicima itd.).

 

Ukupan proračun programa financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 359 milijuna eura za razdoblje 2014. – 2020.

 

Mogući primjeri projekata:
-    Razmjena iskustva između regionalnih vlasti o politikama i programima namijenjenima stvaranju istraživačkih objekata i uspostavi međunarodne mreže suradnje u sektoru istraživanja i inovacija,
-    Razmjena iskustva između regionalnih razvojnih agencija s ciljem planiranja projekata unaprjeđenja nastavnih programa ustanova visokoškolskog obrazovanja,
-    Organizacija seminara namijenjenih dionicima u regionalnom razvoju s ciljem jačanja uloge sveučilišta u regionalnom inovacijskom sustavu,
-    Razmjena mišljenja i preporuka između europskih regija koje imaju slične sektore pametne specijalizacije kako bi se unaprijedila njihova regionalna inovacijska infrastruktura.

 

LETAK

KONAČNI NACRT PROGRAMA

 

Više o programu možete pročitati na sljedećim stranicama:

http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1848

http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/