ČLANOVI
INTERREG A

 

Pod INRERREG A spadaju programi prekogranične suradnje (oko 7 548 milijuna eura).

Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, partneri iz Hrvatske imali su priliku javljati se na natječaje i provoditi projekte prekogranične suradnje kroz IPA program (Instrument predpristupne pomoći). Nakon ulaska Hrvatske u EU, IPA program više nije dostupan, a programi prekogranične suradnje postaju nam dostupni kroz program INTERREG A.

 

Sve prekogranične programe možete pronaći na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/eu/crossborder/index_en.htm

 

Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska:

http://www.si-hr.eu

 

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska:

http://www.hu-hr-ipa.com