ČLANOVI
Projekt STOPCO2

 

Projekt „Model smanjenja zagađenja zraka uvođenjem ekološke i energetski učinkovite LED javne rasvjete“, akronima STOPCO2, uspješno je priveden kraju 31. ožujka 2013. godine. Ukupna vrijednost projekta je 872.124,05 eura i sufinanciran je sredstvima Europske unije prema Operativnom programu IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.

Idejni začetnik i jedan od realizatora i partnera na projektu je Udruga Cezar koja je projekt osmislila u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Porin, također partnerom na projektu. Sa slovenske strane partner na projektu je i Okoljsko raziskovalni zavod.

Glavni cilj projekta je smanjenje zagađenja zraka uvođenjem ekološke i energetski učinkovite LED javne rasvjete u sustav javne rasvjete na hrvatsko-slovenskom pograničnom prostoru. Projekt se uspješno realizirao na području triju hrvatskih općina – Kostrena, Čavle i Viškovo te na području dviju slovenskih općina – Slovenske Konjice i Radenci gdje je postavljena LED javna rasvjeta sa sustavom bežične komunikacije i regulacije. Navedene općine su također partneri na projektu.

U Općini Kostrena koja je i nositelj projekta postavljeno je ukupno 148, u Općini Čavle 95, u Općini Viškovo 161, u Općini Radenci 152, a u Općini Slovenske Konjice 171 LED svjetiljka. Uz instalaciju ekološke i energetski učinkovite rasvjete za općine uključene u projekt izrađeni su i GIS sustavi javne rasvjete - digitalne karte s ucrtanim podatcima o rasvjeti iz kojih mogu biti utvrđene slabosti rasvjete vezane uz utjecaj na okoliš, ovisno o geografskim specifičnostima jedinica lokalne samouprave. GIS sustav javne rasvjete koji će općinama služiti za učinkovito gospodarenje javnom rasvjetom nadograđen je i aplikacijom za računanje smanjena emisija CO2. Uz navedeno, na projektu se radilo i na edukaciji građana i predstavnika jedinica lokalne samouprave kroz seminare organizirane u Hrvatskoj i Sloveniji kao i na edukaciji mladih kroz radionice. Kroz projekt je izrađena i zajednička Zbirka preporuka za gospodarenje javnom rasvjetom u kojoj su iznesene preporuke za optimiziranje sustava te koja sadrži i smjernice za zakonsku regulativu u Republici Hrvatskoj.

Na kraju sa zadovoljstvom možemo istaknuti da su postignuti svi ciljevi projekta te da je uspostavljena suradnja slovenskih i hrvatskih jedinica lokalne samouprave na području upravljanja javnom rasvjetom koja će se održati i u budućnosti.