ČLANOVI
Iris Devčić
Tajnica/Asistentica voditelja projekta

Adresa:
Milutina Barača 48
51000 Rijeka
Hrvatska

Telefon: +385 51 343 526