ČLANOVI
Marko Bačić
Predsjednik

Adresa:
Milutina Barača 48
51000 Rijeka
Hrvatska

Telefon: +385 51 343 526
Mobitel: +385 91 128 30 43