ČLANOVI
Welcome to the Frontpage
INTERREG EUROPE – Pripremite se za Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga

 

Program INTERREG EUROPE pokrenuo je informativnu kampanju u vezi s prvim pozivom na dostavu
projektnih prijedloga. Iako se još uvijek čeka na službeno odobrenje Programa suradnje od strane
Europske komisije, indikativan dan objave poziva je sredina lipnja 2015. godine.

 

 

S obzirom da će poziv biti otvoren svega mjesec dana, programska tijela su pripremila i objavila
relevantnu dokumentaciju u svrhu pravovremene pripreme potencijalnih prijavitelja na navedeni poziv.

 

Nacrt programskog paketa, uključujući programski priručnik i obrasce za prijavu, dostupan je na
sljedećem linku:

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/

 

Alat za traženje potencijalnih partnera, kao i stranicu za pomoć možete pronaći na sljedećim
linkovima:

ALAT ZA TRAŽENJE PARTNERA

STRANICA ZA POMOĆ

__________________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Fonda za sufinanciranje međunarodnih projekata

 

Pravo na sredstva po ovom Javnom pozivu moguće je ostvariti za projekte koji su ostvarili pravo
na sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU putem javnih poziva u sklopu Obzora 2020
(Horizon 2020) koji se odnose na 2014. i 2015. godinu
, i to za one projekte koji se nalaze u
području energetske učinkovitosti i području niskougljičnog razvoja.

 

Fond po ovom Javnom pozivu dodjeljuje bespovratna sredstva; subvencije zadrugama, trgovačkim
društvima, fizičkim osobama i znanstvenim organizacijama; pomoći JLP(R)S, znanstvenim organizacijama
i javnim ustanovama te sredstva donacije udrugama, i to u visini od 40% do 80% u ovisnosti o vrsti
projekta i području na kojemu se projekt provodi.

 

Sredstva Fonda isplaćivat će se za ukupan opravdani trošak projekta koji je utvrđen ugovorom o dodjeli
bespovratnih sredstava EU, u onom dijelu koji se odnosi na podnositelja zahtjeva. Dodijeljena
sredstva mogu iznositi najviše do 200.000,00 kn po zahtjevu. Podnositelj može dostaviti najviše
dva zahtjeva
.

 

Fond će sredstva dodjeljivati na način da iznos sredstava EU, sredstava iz drugih izvora
i sredstava dodijeljenih od  strane Fonda ne prelazi 100% opravdanih troškova projekta.

 

Sredstva će se dodjeljivati do isteka kalendarske godine ili do iskoristivosti sredstava, ovisno o tome
koji uvjet prije nastupi.

 

Javni poziv je objavljen na mrežnim stranicama Fonda i u Narodnim novinama (NN br. 48 – Oglasni dio
od 30.04.2015.).

 

Više o Javnom pozivu možete saznati na sljedećim linkovima:

TEKST JAVNOG POZIVA

OSTALE INFORMACIJE

____________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Fonda za ostale mjere EnU u prometu

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojoj Internet stranici objavio Javni poziv za
neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu.

 

Pravo na sredstva po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, trgovačka društva te fizičke osobe (obrtnici).

 

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći JLP(R)S-ima te sredstva subvencije trgovačkim društvima i fizičkim
osobama u iznosima do 40%, 60% ili 80%, ovisno o indeksu razvijenosti područja na kojem se projekt
provodi. Dodjeljivat će se sredstva do iznosa od 200.000,00 kn po zahtjevu.

 

Za vrijeme trajanja Javnog poziva podnositelji mogu dostaviti najviše dva zahtjeva za
sufinanciranje različitih mjera energetske učinkovitosti
koje se potiču ovim Javnim pozivom.

 

Sredstva će se dodjeljivati do isteka kalendarske godine ili do iskoristivosti sredstava,
ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

Više o Javnom pozivu možete saznati na:

TEKST JAVNOG POZIVA

OSTALE INFORMACIJE

___________________________________________________________________________________________________________________

 
Objavljen Vodič za korisnike ESI fondova

 

Europska komisija objavila je „Vodič za korisnike europskih strukturnih i investicijskih
fondova te povezanih instrumenata EU-a“
za razdoblje od 2014. do 2020. godine na hrvatskom
jeziku.

 

Vodič za korisnike ESI fondova temelji se na Zajedničkom strateškom okviru koji daje osnovu za bolju
koordinaciju između ESI fondova i ostalih instrumenata EU-a. Za svaki tematski cilj Vodič daje pregled
komplementarnih instrumenata koji su dostupni na razini EU-a zajedno s detaljnim izvorima informacija,
primjerima dobrih praksi za kombiniranje priljeva sredstava iz različitih izvora, kao i opis relevantnih
uprava i tijela uključenih u upravljanje svakim instrumentom. Veze u dokumentu omogućuju potencijalnim
korisnicima snalaženje u labirintu materijala dostupnih na internetu te ih vode na najizravnije i
najkorisnije web stranice i dokumente.

 

Spomenuti Vodič na hrvatskom jeziku možete preuzeti na sljedećem linku:

VODIČ ZA KORISNIKE ESI FONDOVA

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
Tjedan tamnog neba 2015

 

Astronomski centar Rijeka i ove je godine je od 14. do 18. travnja pripremio prigodni program u povodu
međunarodne manifestacije Tjedan tamnog neba, koja je ove godine povezana s obilježavanjem
Međunarodne godine svjetla. Program uključuje prigodnu 10-minutnu live prezentaciju koja će se
prikazivati prije početka redovnog programa te predavanje Udruge Cezar pod nazivom "Počeci javne
rasvjete, razvoj i budućnost".

Prije početka redovnog programa, u digitalnom planetariju Centra prikazivat će se prigodna 10-minutna
live prezentacija, a u Velikoj sali Udruga Cezar održat će predavanje "Počeci javne rasvjete, razvoj i
budućnost". Predavanje će posjetitelje upoznati s revolucijom u javnoj rasvjeti nakon otkrića
izmjenične struje, ali i s prekomjernom emisijom umjetnog svjetla te njenim negativnim učincima na
biljni i životinjski svijet. Predavanje Udruge Cezar je besplatno.


Ujedinjeni narodi 2015. godinu proglasili su Međunarodnom godinom svjetla (International Year of Light)
kako bi obilježili dostignuća u upotrebi svjetlosne tehnologije i njenog  doprinosa čovječanstvu.

 

Raspored predavanja i interaktivnih prezentacija u Tjednu tamnog neba (14. – 18. travnja) možete
pronaći na sljedećem linku:

http://www.rijeka.hr/TjedanTamnogNebaUAstronomskomCentru

 

Tjedan tamnog neba međunarodna je manifestacija koja se u svijetu počela obilježavati 2003. godine,
a cilj joj je potaknuti ljude da cijene ljepotu noćnog neba, podići svijest o negativnim učincima
svjetlosnog onečišćenja kao i ohrabriti ljude na akciju.

Astronomski centar Rijeka u obilježavanju Tjedna tamnog neba sudjeluje od 2011. godine.

 

Ovom prilikom pozivamo sve građane da posjete Astronomski centar Rijeka.

____________________________________________________________________________________________________________________

 
URBACT III (Mreže za planiranje)– 1. Poziv za dostavu projektnih prijedloga

 

Program međuregionalne suradnje URBACT III financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni
razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Cilj projekata je izgradnja kapaciteta u
gradovima koji izrađuju ili provode integrirane strategije (odnosno akcijske planove) održivog urbanog
razvoja. Program u razdoblju od 2014. do 2020. godine uključuje sve države članice EU te Norvešku i
Švicarsku.

 

Projekti se provode u dvije faze, a u prvoj fazi prijavitelji mogu biti gradovi i općine. U drugoj fazi,
u projekte se mogu dodatno uključiti nacionalna i regionalna tijela vlasti, sveučilišta i istraživačke
institucije, ustanove i trgovačka društva čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, koje su u njihovom potpunom ili djelomičnom vlasništvu te su odgovorne za urbana
pitanja. Svi ostali zainteresirani dionici mogu se uključiti kao članovi lokalnih grupa podrške koje
razvijaju strateški dokument (odnosno akcijske planove) održivog urbanog razvoja.

 

Maksimalna vrijednost projekata u prvoj fazi je 100.000 €, a ukupna vrijednost projekta u prvoj i
drugoj fazi iznosi 600.000-750.000 € (ovisi o broju aktivnosti koje će mreža provoditi tijekom projekta).

 

Maksimalna stopa sufinanciranja za projektne partnere iz Hrvatske je 85% ukupnih prihvatljivih
troškova projekta.

 

Poziv je otvoren do 16. lipnja 2015. do 15 sati.

 

Sve informacije vezane uz 1. Poziv možete pronaći klikom na:

TEKST POZIVA

OSTALE INFORMACIJE - MGiPU

OSTALE INFORMACIJE - URBACT

__________________________________________________________________________________________________________________

 
Natječaj Fonda za projekte obnovljivih izvora energije

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojoj Internet stranici te u Narodnim novinama
(NN. br. 35  - Oglasni dio od 27.03.2015.) objavio Javni natječaj za sufinanciranje projekata obnovljivih
izvora energije, i to za:

-  Suproizvodnju (trigeneracija i kogeneracija),

-  Proizvodnju električne energije, toplinske/rashladne energije te čvrstih biogoriva.

 

Predmet Natječaja nije sufinanciranje projekata korištenja OIE u obiteljskim kućama i višestambenim
zgradama.

 

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći do 1.400.000,00 kn jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave (JLP(R)S) i javnim ustanovama, subvencije do 1.400.000,00 kn pravnim osobama koje
vode profitno računovodstvo te zajmove do 7.000.000,00 kn JLP(R)S, javnim ustanovama te
pravnim osobama.

 

Prijavitelj na Natječaj može dostaviti samo jednu ponudu i to za postavljanje jednog ili
više predmetnih sustava na jednoj ili više građevina.

 

Rok za podnošenje ponuda je 29. svibanj 2015. godine.

 

Više o samom Natječaju možete pronaći na sljedećim linkovima:

TEKST NATJEČAJA

OSTALE INFORMACIJE

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
Sat za planet Zemlju 2015

 

Svjetski fond za prirodu (World Wildlife Fund - WWF) devetu godinu za redom organizira Sat za
planet Zemlju (Earth Hour)
, najveću volontersku akciju na svijetu. Ove godine akcija preuzima
najveći izazov do sada – borbu protiv klimatskih promjena.

 

 

Glavni cilj ove akcije je osvijestiti stanovnike planeta da moramo početi voditi računa o resursima
koje trošimo. Tako posljednje subote u ožujku, od 20:30 sati, sat vremena isključujemo javnu rasvjetu,
rasvjetu u korporacijama, ali i u domovima, kako bismo se pridružili ovoj akciji.

 

Sve je započelo još 2007. godine, kada su gašenjem javne rasvjete u australskom Sydneyu, stanovnici
toga grada poslali poruku svijetu da trebamo biti svjesni štetnosti klimatskih promjena te voditi
računa o otisku kakav ostavljamo na našem planetu. Hrvatska u ovoj globalnoj akciji sudjeluje od
2009. godine. U 2014. u Hrvatskoj se na sat vremena ugasilo čak 58 gradova sa svojim glavnim
znamenitostima. Spomenutoj akciji su se priključili i gradovi/općine koji su članice Udruge Cezar.

 

Pozivamo vas da se i ove godine odazovete spomenutoj akciji i na sat vremena ugasite rasvjetu u
vašim domovima, tvrtkama, organizacijama i zajedno sa svim stanovnicima svijeta obilježite Sat za
planet Zemlju, koji se ove godine održava u subotu, 28. ožujka, u 20:30 sati!

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Fonda za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije javne rasvjete

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
radi neposrednog sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i
ekološke javne i vanjske rasvjete. Navedeni poziv može se pronaći na Internet stranici Fonda
(www.fzoeu.hr/natjecaji) te u Narodnim novinama (NN br. 34 – Oglasni dio od 25.03.2015.).

 

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela
državne uprave i ostali proračunski i izvanproračunski korisnici koji u vlasništvu imaju sustav javne
i vanjske rasvjete.

 

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći najviše do iznosa od 200.000,00 kn po podnositelju
zahtjeva
. Podnositelj može na ovaj Javni poziv dostaviti najviše jedan zahtjev za izradu
najviše dvije projektne dokumentacije.

 

Sredstva Fonda isplaćivat će se za opravdane troškove izrade projektne dokumentacije nastale nakon
objave ovog Javnog poziva u Narodnim novinama i na Internet stranici Fonda. Opravdani troškovi
ulaganja uključuju troškove izrade glavnih projekata rekonstrukcije postojećih i
izgradnje novih sustava javne i vanjske rasvjete.

 

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do 31. prosinca 2015. ili do iskorištenja sredstava,
ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

Tekst Javnog poziva i ostale informacije možete pronaći na sljedećim linkovima:

JAVNI POZIV

UPUTE PODNOSITELJIMA

OSTALE INFORMACIJE

____________________________________________________________________________________________________________________

 
<< Početak < « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » > Kraj >>

Stranica 11 od 21

KORISNI LINKOVI

FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
MGIPU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO
Ministarstvo gospodarstva
SAFU
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UNDP
Energetska učinkovitost
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca - natječaji
European Commission
Europska Komisija - energija
E.N.T.E.R.
European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

Tko je Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 26