ČLANOVI
Welcome to the Frontpage
Zatvara se Poziv za energetsku obnovu ustanova za odgoj i obrazovanje (4c1.2.)

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja s danom 28. travnja 2016. godine trajno zatvara
Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.2.“.

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga trajno se zatvara jer je prijavljeni iznos premašio raspoloživu
alokaciju. Također, otkazuje se informativna radionica najavljena za 27. travanj 2016., kao i daljnje
održavanje informativnih radionica.

_________________________________________________________________________________________________________

 
Objavljen drugi Poziv u sklopu programa Interreg Europe

 

Objavljen je drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa međuregionalne suradnje
INTERREG EUROPE 2014.-2020. Program promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među
partnerima diljem Europske unije te ima za cilj smanjenje postojeće nejednakosti između regija EU u
pogledu njihovog ekonomskog i društvenog razvoja i održivosti okoliša, pritom uzimajući u obzir njihove
specifične prostorne značajke i mogućnosti.

 

 

Poziv je otvoren od 05. travnja do 13. svibnja 2016. godine. Obrazac za prijavu kao i
pripadajuće dokumente potrebno je dostaviti prijenosom dokumenata na web stranicu programa:

http://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f.

 

Paket za prijavitelje se može preuzeti s programske web stranice na sljedećoj poveznici:

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

 

U svrhu što boljeg upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene
prijave na drugi Poziv, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u suradnji sa zajedničkim
tehničkim tajništvom organizira nacionalni info dan. Radionica će se održati 18. travnja 2016.
s početkom u 9.30h u hotelu International (Zagreb)
. Agendu i Prijavnicu na nacionalni
info dan možete pronaći na sljedećim poveznicama:

AGENDA

PRIJAVNICA

____________________________________________________________________________________________________________________

 
Od 15. travnja 2016. nastavak sufinanciranja en. obnove odgojno-obrazovnih ustanova

 

Krajem ovog tjedna slijedi ponovno zaprimanje projektnih prijedloga po Pilot projektu 'Energetska
obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost
odgoja i obrazovanja', ref. oznaka 4c1.2. Naime, kako bi se iscrpila trenutno raspoloživa sredstva,
od 15. travnja 2016. ponovno će se zaprimati projektni prijedlozi za radove na
energetskoj obnovi
, isključivo pod uvjetima jednakim onima prije obustave Poziva. Za ove
je projektne prijedloge na raspolaganju još gotovo 24 milijuna kuna.

 

Više informacija o nastavku održavanja informativnih radionica za Pilot projekt 4c1.2. možete pronaći
na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=39511

 

Pilot projekt 'Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih
izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja', ref. oznaka
4c1.1. se, temeljem dopisa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od
15. travnja 2016. zatvara
. No, sukladno odobrenju nadležnog Ministarstva, povećat će se iznos
dostupnih financijskih sredstava za predmetni Poziv te će se bespovratna sredstva dodijeliti
projektnim prijedlozima koji su pristigli do trenutka stupanja na snagu privremene obustave Poziva,
a nalaze se na rezervnoj listi koja obuhvaća one projektne prijedloge koji su zadovoljili minimalni
bodovni prag. Postupak dodjele za projektne prijedloge s rezervne liste nastavit će se pod uvjetima
koji su jednaki onima u objavljenom Pozivu.

_______________________________________________________________________________________________________

 
Tjedan tamnog neba 2016

 

Astronomski centar Rijeka i ove godine sudjeluje u obilježavanju međunarodne manifestacije Tjedan
tamnog neba prigodnim programom. U periodu od 05. do 09. travnja 2016. godine, u planetariju
će se prikazivati prigodna 10-minutna live prezentacija, a u Velikoj sali Udruga CEZAR će održati
predavanje Ljepota tame – svjetlosno onečišćenje i zaštita biljnog i životinjskog svijeta. Predavanje
će posjetitelje upoznati sa posljedicama svjetlosnog onečišćenja i načinima kako pridonijeti njegovome
smanjenju.

 

 

U narednome dijelu teksta možete pronaći detaljan program ovogodišnje manifestacije:

- 10-min prigodna live prezentacija u planetariju prije početka redovnog programa,

- utorak, 5. travnja u 19 sati te petak, 8. travnja u 20 sati predavanje Udruge Cezar na temu
svjetlosnog onečišćenja u Velikoj sali – LJEPOTA TAME, ulaz slobodan

 

Tjedan tamnog neba međunarodna je manifestacija koja se u svijetu počela obilježavati 2003. g.,
a cilj joj je potaknuti ljude da cijene ljepotu noćnog neba, podići svijest o negativnim učincima
svjetlosnog onečišćenja, kao i ohrabriti ljude na akciju. Astronomski centar Rijeka u obilježavanju
Tjedna tamnog neba sudjeluje od 2011. godine.

_______________________________________________________________________________________________________

 
Veliki broj prijava projekata na INTERREG ADRION

 

Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa transnacionalne suradnje INTERREG
ADRION bio je otvoren od 01. veljače do 25. ožujka 2016. godine (17:00 CET). U okviru četiri specifična
cilja u sklopu spomenutog poziva ukupno je dostavljeno 376 projektnih prijedloga. Najveći
interes bio je za specifični cilj vezan za prirodna i kulturna bogatstva te je za isti prijavljeno 154
projektnih prijedloga.

 

Ukupno je za prvi poziv alocirano 33 milijuna eura, a od strane prijavitelja iz ERDF zemalja (Hrvatska,
Grčka, Italija i Slovenija) traženo je 345 milijuna eura, dok su prijavitelji koji dolaze iz IPA zemalja
(Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) tražili 68 milijuna eura.

 

Više možete saznati na sljedećoj poveznici:

http://www.adrioninterreg.eu/

________________________________________________________________________________________________________________________

 
Otvoren Poziv u sklopu programa URBACT III

 

Na službenim stranicama programa objavljen je Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga „Mreža za
provedbu integriranih strategija/akcijskih planova održivog urbanog razvoja (Implementation Networks)“.

 

 

Kroz Poziv će se odabrati do 15 Mreža za provedbu čiji je glavni cilj jačanje kapaciteta europskih
gradova u provedbi integriranih strateških dokumenata održivog urbanog razvoja. Svaku mrežu partnera
čini od 7 do 9 gradova iz najmanje 3 države članice. Tijekom trajanja projekta projektni partneri će
razmjenjivati iskustva i izraditi operativni okvir koji je potreban za provođenje strateških dokumenata.
Operativni okvir bi trebao sadržavati konkretna rješenja i potrebne instrumente za zadani izazov koji
su gradovi identificirali.

 

Ukupni proračun svake mreže iznosi između 600.000 EUR i 750.000 EUR, a postotak sufinanciranja
EFRR-a za hrvatske gradove iznosi 85 %.

 

Poziv je otvoren u razdoblju od 22. ožujka do 22. lipnja 2016. godine.

 

Na sljedećim poveznicama možete pronaći letak i sve ostale informacije o otvorenom Pozivu:

http://www.mgipu.hr/doc/URBACT/Urbact-Flyer-HR-web.pdf

http://urbact.eu/node/6156

______________________________________________________________________________________________________

 
Sat za planet Zemlju 2016

 

World Wildlife Fund – WWF, svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode, desetu godinu zaredom
organizira Sat za planet Zemlju (Earth Hour), najveću volontersku akciju na svijetu. Sat za planet
Zemlju obilježit će se na svih šest kontinenata, a svijet će se ujediniti pojedinačnim akcijama protiv
klimatskih promjena.

 

 

Glavni cilj ove akcije je osvijestiti stanovnike planeta da počnu voditi računa o resursima koje troše.
Širom svijeta se koristi moć ovog pokreta za podizanje svijesti i povećanje sredstava za pristup
obnovljivim izvorima energije, zaštitu životinja i njihovih staništa, izgradnju održivog načina života
i usvajanje mjera za borbu protiv klimatskih promjena u zakonodavstvu i politikama. Tako u subotu
19. ožujka, od 20:30 sati
, sat vremena isključujemo javnu rasvjetu, rasvjetu u korporacijama,
ali i u domovima, kako bismo se pridružili ovoj akciji.

 

U Hrvatskoj se prošle godine u akciju uključilo 56 gradova. Pozivamo vas da se i ove godine odazovete
spomenutoj akciji i na sat vremena ugasite rasvjetu u vašim domovima, tvrtkama, organizacijama i
zajedno sa svim stanovnicima svijeta obilježite Sat za planet Zemlju, koji se ove godine održava u
subotu, 19. ožujka, u 20:30 sati!

 

Više o akciji možete saznati na sljedećoj poveznici:

https://www.earthhour.org/

______________________________________________________________________________________________________

 
Veliki broj prijavljenih projekata u sklopu Prvog poziva programa INTERREG SLO-HR

 

U petak 11. ožujka 2016. godine, zaključen je 1. rok za dostavu projektnih prijava u okviru Otvorenog
poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A SLO – HR 2014-2020.

 

 

Da podsjetimo, Program suradnje Slovenija-Hrvatska ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i vitalnog
graničnog područja te podržavanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i
kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi u programskom području. Prvi poziv na dostavu projektnih
prijedloga bio je objavljen u siječnju ove godine. Europski fond za regionalni razvoj je osigurao
33.087.636,00 EUR za sufinanciranje projekata. Program može sufinancirati samo prihvatljive
troškove, pri čemu Unija sufinancira sredstvima EFRR-a maksimalno 85% od ukupno prihvatljivih
troškova; barem 15% mora se osigurati iz drugih izvora.

 

Prema informacijama objavljenima na službenoj web stranici programa, u okviru prvog roka za dostavu
projektnih prijava zaprimljen je 91 projektni prijedlog.

 

Sljedeći rokovi za podnošenje prijava bit će objavljeni na mrežnoj stranici programa barem dva mjeseca
prije definiranog roka. Preciznije, u drugoj polovici 2016. godine se očekuje objava idućeg roka
za dostavu projektnih prijedloga.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
Otvoren Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za provedbu EU projekata

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu
sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
(u nastavku Fond) za 2016. godinu.

 

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata
na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz
fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

 

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda imaju:

• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
• pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu JLP(R)S
• ustanove čiji su osnivači JLP(R)S

 

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 135.000.000,00 kuna.


Sredstva Fonda se dodjeljuju isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je korisnik na temelju
ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta.


Udio sredstava za sufinanciranje vezuje se uz indeks razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne
(regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja.


Udjeli u sufinanciranju su:

• 90% za projekt s područja I. skupine JLS
• 80% za projekt s područja II. skupine JLS
• 70% za projekt s područja III. skupine JLS
• 60% za projekt s područja IV.  skupine JLS
• 50% za projekt s područja V. skupine JLS, osim Grada Zagreba.

 

Zahtjevi će se zaprimati od 15.03.2016. do iskorištenja sredstava planiranih za 2016. g.,
a najkasnije do 15.12.2016.

 

Više možete saznati na sljedećoj poveznici:

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

______________________________________________________________________________________________________

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 7 od 21

KORISNI LINKOVI

FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
MGIPU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO
Ministarstvo gospodarstva
SAFU
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UNDP
Energetska učinkovitost
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca - natječaji
European Commission
Europska Komisija - energija
E.N.T.E.R.
European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

Tko je Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 3