ČLANOVI
Welcome to the Frontpage
Objavljen 2. rok za podnošenje projektnih prijava na Interreg HR-SLO

 

Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska funkcionira kao stalno otvoreni javni poziv, što znači
da prijavitelji mogu prijave neprekidno podnositi od objave poziva pa sve dok postoje raspoloživa
sredstva.

 

Drugi rok za podnošenje prijava u okviru programa je 14. studeni 2016. godine u 12:00
(CET) sati.

 

Također, objavljene su i izmjene natječajne dokumentacije te dodatna pojašnjenja kojima se želi
poboljšati razumijevanje programskih pravila i prijaviteljima olakšati pripremu i prijavu projekata.

 

Prekogranični program suradnje Interreg SI-HR sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u
sklopu cilja Europske teritorijalne suradnje (ETS), koja podupire prekograničnu suradnju između
Slovenije i Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Opći cilj Europske teritorijalne suradnje (ETS) je
promocija skladnog ekonomskog, društvenog i teritorijalnog razvoja Europske unije u cjelini. Programi
prekogranične suradnje (CBC programi) imaju za cilj riješiti identificirane zajedničke izazove.

 

Dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku:

http://84.39.218.255/hr2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/

____________________________________________________________________________________________________________________

 
OP Konkurentnost i kohezija – Izmjena godišnjeg plana objave poziva

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je izmjene Godišnjeg plana objave
poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost
i kohezija 2014.-2020.

 

 

Indikativni godišnji plan možete pronaći na sljedećoj poveznici:

OP KK - GODIŠNJI PLAN

_______________________________________________________________________________________________________________________

 
INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. – Najava prvog poziva

 

Od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljen je prvi poziv u sklopu
programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. čija se objava očekuje
do kraja studenog 2016. godine.

 

Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. -2020. jedan je od programa
Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku te doprinosi skladnom razvoju
Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Ukupan doprinos iz Europskog
fonda za regionalni razvoj iznosi 201.357.220 eura.

 

Priprema dokumentacije za prvi poziv je u tijeku, dok će poziv biti otvoren 2 mjeseca.

 

U okviru prvog poziva prihvatljiva su ulaganja u sva 4 područja definirana Programom: plave inovacije,
sigurnost i otpornost, okoliš i kulturna baština i pomorski prijevoz.

 

Više o programu možete saznati na sljedećoj poveznici:

INTERREG ITALIJA - HRVATSKA

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
OP Konkurentnost i kohezija - Indikativni plan poziva za 2016. godinu

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je indikativni godišnji plan Poziva
na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija
2014.-2020. za 2016. godinu.

Indikativni godišnji plan je objavljen s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene
pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja te je kao takav podložan promjenama i dopunama.

 

Posebno ističemo pozive vezane uz energetsku obnovu obiteljskih kuća i višestambenih zgrada čija se
objava očekuje ove godine.

 

Indikativni plan poziva možete pronaći na sljedećoj poveznici:

OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN

_________________________________________________________________________________________________________________

 
Objavljen priručnik za korisnike bespovratnih sredstava

 

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) objavila je
publikaciju Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih
iz Europskih strukturnih i  investicijskih fondova
.

 

U spomenutom su priručniku dani detaljni savjeti kako savladati sve zadatke, pripremiti plan te provesti
nabavu u okviru projekta, ispuniti izvještaje i slično. Također, dane su informacije o obvezama korisnika
EU sredstava, mjerama informiranja i vidljivosti projekata.

 

Priručnik možete pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Prirucnik_za_korisnike.pdf

______________________________________________________________________________________________________________

 
Cezar Day 2016 - National Covenant of Mayors Workshop

 

Udruga za promicanje energetske učinkovitosti Cezar je u sklopu Riječkih energetskih dana organizirala
radionicu pod nazivom Cezar Day – National Covenant of Mayors Workshop Croatia. Udruga Cezar ima
tradiciju svake godine organizirati radionicu Cezar Day na kojoj se predstavnicima jedinica lokalne
samouprave prezentiraju aktualne teme iz područja energetske učinkovitosti.

 

Ovogodišnja radionica održala se u srijedu, 08. lipnja 2016. godine, s početkom u 10:00 sati, u prostoru
Gradske vijećnice Grada Rijeke i to s temom provođenja mjera energetski održivog razvitka.

 

Za galeriju slika kliknite na gornju fotografiju

 

Nakon otvaranja radionice i uvodne prezentacije koju je održao g. Marko Bačić, predsjednik Udruge,
započelo se s prvim blokom predavanja. U prvome dijelu su se predstavile mogućnosti sufinanciranja
projekata kroz EU program OBZOR 2020, program teritorijalne suradnje (Interreg Slovenija-Hrvatska),
program Kohezijske politike (Interreg Središnja Europa), kao i kroz nacionalne programe.

 

U drugom dijelu radionice predstavljen je projekt SIMPLA, revizija SEAP-a Grada Rijeke, SPP u javnom
gradskom prijevozu, kao i EE projekti u javnoj rasvjeti.

 

Sudjelovanje na radionici je svake godine besplatno.

 

Sve prezentacije s radionice možete preuzeti iz download sekcije ili klikom na sljedeći link.

LINK ZA PREUZIMANJE PREZENTACIJA

___________________________________________________________________________________________________________________

 
Ministarstvo sufinancira izradu prostornih planova JLS-a za 2016. godinu

 

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Naputak o postupku sufinanciranja izrade
prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se utvrđuje način,
uvjeti i kriteriji na temelju kojih Ministarstvo vrši raspodjelu u okviru raspoloživih financijskih sredstava
iz Državnog proračuna za 2016. godinu i dodjeljuje ih gradovima, općinama i županijama za izradu
prostornih planova uređenja.

 

Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave
dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana.


Prilikom raspodjele sredstava u obzir će se uzimati nekoliko kriterija poput indeksa razvijenosti, broj
stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnosti financiranja iz vlastitih sredstava i iz EU fondova te
stupanj izrađenosti plana.

 

Naputak o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova kao i obrazac za prijavu zahtjeva možete
pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20388

_______________________________________________________________________________________________________________________

 
Interreg CENTRAL EUROPE – Nacionalni info dan

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa
organizira nacionalni info dan koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa
sadržajem Programa te pripreme za prijavu na drugi poziv koji je otvoren do 23. lipnja 2016. godine.

 

Radionica će se održati 18. svibnja 2016. s početkom u 10.00h u Green Gold Centru-Forum,
dvorana „RECI“ (Radnička cesta 50, Zagreb).

 

Svoje sudjelovanje na radionici možete prijaviti putem Prijavnog obrasca na sljedećoj poveznici:

PRIJAVNI OBRAZAC

_____________________________________________________________________________________________________

 
INTERREG CENTRAL EUROPE – 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga

 

26. travnja 2016. godine otvoren je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa
Interreg Central Europe. Poziv je otvoren s ciljem potpore regionalnoj suradnji između devet europskih
zemalja i rješavanja problema regionalnih izazova u području inovacija, gospodarstva s niskom razinom
ugljičnog dioksida, zaštite okoliša, kulture i transporta.

Program sufinancira nekoliko prioritetnih osi:

• Prioritetna os 1: Suradnja na inovacijama za jačanje Središnje Europe,
• Prioritetna os 2: Suradnja na strategijama niske emisije ugljičnog dioksida,
• Prioritetna os 3: Suradnja na očuvanju prirodnih i kulturnih resursa s ciljem održivog razvoja,
• Prioritetna os 4: Suradnja u projektima razvoja transporta,
• Prioritetna os 5: Tehnička pomoć.

 

Za prijavitelje iz Hrvatske stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova.
Budžet za drugi poziv iznosi 90 mil. EUR.

 

Obrazac za prijavu i pripadajuće dokumente mora se dostaviti najkasnije do 23. lipnja 2016. god.
putem eMS sustava (https://ems.interreg-central.eu/).

 

Također, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa,
najavljuje nacionalni info dan koji će se održati 18. svibnja 2016., a točno vrijeme i mjesto održavanja
bit će uskoro objavljeno na sljedećoj stranici: https://razvoj.gov.hr/.

 

Više o samom Pozivu možete saznati na mrežnim stranicama programa:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second_call.html

______________________________________________________________________________________________________________________

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 6 od 21

KORISNI LINKOVI

FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
MGIPU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO
Ministarstvo gospodarstva
SAFU
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UNDP
Energetska učinkovitost
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca - natječaji
European Commission
Europska Komisija - energija
E.N.T.E.R.
European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

Tko je Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 9