ČLANOVI
Welcome to the Frontpage
OP Konkurentnost i kohezija - Indikativni plan poziva za 2016. godinu

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je indikativni godišnji plan Poziva
na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija
2014.-2020. za 2016. godinu.

Indikativni godišnji plan je objavljen s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene
pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja te je kao takav podložan promjenama i dopunama.

 

Posebno ističemo pozive vezane uz energetsku obnovu obiteljskih kuća i višestambenih zgrada čija se
objava očekuje ove godine.

 

Indikativni plan poziva možete pronaći na sljedećoj poveznici:

OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN

_________________________________________________________________________________________________________________

 
Objavljen priručnik za korisnike bespovratnih sredstava

 

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) objavila je
publikaciju Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih
iz Europskih strukturnih i  investicijskih fondova
.

 

U spomenutom su priručniku dani detaljni savjeti kako savladati sve zadatke, pripremiti plan te provesti
nabavu u okviru projekta, ispuniti izvještaje i slično. Također, dane su informacije o obvezama korisnika
EU sredstava, mjerama informiranja i vidljivosti projekata.

 

Priručnik možete pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Prirucnik_za_korisnike.pdf

______________________________________________________________________________________________________________

 
Cezar Day 2016 - National Covenant of Mayors Workshop

 

Udruga za promicanje energetske učinkovitosti Cezar je u sklopu Riječkih energetskih dana organizirala
radionicu pod nazivom Cezar Day – National Covenant of Mayors Workshop Croatia. Udruga Cezar ima
tradiciju svake godine organizirati radionicu Cezar Day na kojoj se predstavnicima jedinica lokalne
samouprave prezentiraju aktualne teme iz područja energetske učinkovitosti.

 

Ovogodišnja radionica održala se u srijedu, 08. lipnja 2016. godine, s početkom u 10:00 sati, u prostoru
Gradske vijećnice Grada Rijeke i to s temom provođenja mjera energetski održivog razvitka.

 

Za galeriju slika kliknite na gornju fotografiju

 

Nakon otvaranja radionice i uvodne prezentacije koju je održao g. Marko Bačić, predsjednik Udruge,
započelo se s prvim blokom predavanja. U prvome dijelu su se predstavile mogućnosti sufinanciranja
projekata kroz EU program OBZOR 2020, program teritorijalne suradnje (Interreg Slovenija-Hrvatska),
program Kohezijske politike (Interreg Središnja Europa), kao i kroz nacionalne programe.

 

U drugom dijelu radionice predstavljen je projekt SIMPLA, revizija SEAP-a Grada Rijeke, SPP u javnom
gradskom prijevozu, kao i EE projekti u javnoj rasvjeti.

 

Sudjelovanje na radionici je svake godine besplatno.

 

Sve prezentacije s radionice možete preuzeti iz download sekcije ili klikom na sljedeći link.

LINK ZA PREUZIMANJE PREZENTACIJA

___________________________________________________________________________________________________________________

 
Ministarstvo sufinancira izradu prostornih planova JLS-a za 2016. godinu

 

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Naputak o postupku sufinanciranja izrade
prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se utvrđuje način,
uvjeti i kriteriji na temelju kojih Ministarstvo vrši raspodjelu u okviru raspoloživih financijskih sredstava
iz Državnog proračuna za 2016. godinu i dodjeljuje ih gradovima, općinama i županijama za izradu
prostornih planova uređenja.

 

Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave
dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana.


Prilikom raspodjele sredstava u obzir će se uzimati nekoliko kriterija poput indeksa razvijenosti, broj
stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnosti financiranja iz vlastitih sredstava i iz EU fondova te
stupanj izrađenosti plana.

 

Naputak o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova kao i obrazac za prijavu zahtjeva možete
pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20388

_______________________________________________________________________________________________________________________

 
Interreg CENTRAL EUROPE – Nacionalni info dan

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa
organizira nacionalni info dan koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa
sadržajem Programa te pripreme za prijavu na drugi poziv koji je otvoren do 23. lipnja 2016. godine.

 

Radionica će se održati 18. svibnja 2016. s početkom u 10.00h u Green Gold Centru-Forum,
dvorana „RECI“ (Radnička cesta 50, Zagreb).

 

Svoje sudjelovanje na radionici možete prijaviti putem Prijavnog obrasca na sljedećoj poveznici:

PRIJAVNI OBRAZAC

_____________________________________________________________________________________________________

 
INTERREG CENTRAL EUROPE – 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga

 

26. travnja 2016. godine otvoren je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa
Interreg Central Europe. Poziv je otvoren s ciljem potpore regionalnoj suradnji između devet europskih
zemalja i rješavanja problema regionalnih izazova u području inovacija, gospodarstva s niskom razinom
ugljičnog dioksida, zaštite okoliša, kulture i transporta.

Program sufinancira nekoliko prioritetnih osi:

• Prioritetna os 1: Suradnja na inovacijama za jačanje Središnje Europe,
• Prioritetna os 2: Suradnja na strategijama niske emisije ugljičnog dioksida,
• Prioritetna os 3: Suradnja na očuvanju prirodnih i kulturnih resursa s ciljem održivog razvoja,
• Prioritetna os 4: Suradnja u projektima razvoja transporta,
• Prioritetna os 5: Tehnička pomoć.

 

Za prijavitelje iz Hrvatske stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova.
Budžet za drugi poziv iznosi 90 mil. EUR.

 

Obrazac za prijavu i pripadajuće dokumente mora se dostaviti najkasnije do 23. lipnja 2016. god.
putem eMS sustava (https://ems.interreg-central.eu/).

 

Također, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa,
najavljuje nacionalni info dan koji će se održati 18. svibnja 2016., a točno vrijeme i mjesto održavanja
bit će uskoro objavljeno na sljedećoj stranici: https://razvoj.gov.hr/.

 

Više o samom Pozivu možete saznati na mrežnim stranicama programa:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second_call.html

______________________________________________________________________________________________________________________

 
Zatvara se Poziv za energetsku obnovu ustanova za odgoj i obrazovanje (4c1.2.)

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja s danom 28. travnja 2016. godine trajno zatvara
Pilot projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja 4c1.2.“.

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga trajno se zatvara jer je prijavljeni iznos premašio raspoloživu
alokaciju. Također, otkazuje se informativna radionica najavljena za 27. travanj 2016., kao i daljnje
održavanje informativnih radionica.

_________________________________________________________________________________________________________

 
Objavljen drugi Poziv u sklopu programa Interreg Europe

 

Objavljen je drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa međuregionalne suradnje
INTERREG EUROPE 2014.-2020. Program promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među
partnerima diljem Europske unije te ima za cilj smanjenje postojeće nejednakosti između regija EU u
pogledu njihovog ekonomskog i društvenog razvoja i održivosti okoliša, pritom uzimajući u obzir njihove
specifične prostorne značajke i mogućnosti.

 

 

Poziv je otvoren od 05. travnja do 13. svibnja 2016. godine. Obrazac za prijavu kao i
pripadajuće dokumente potrebno je dostaviti prijenosom dokumenata na web stranicu programa:

http://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f.

 

Paket za prijavitelje se može preuzeti s programske web stranice na sljedećoj poveznici:

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

 

U svrhu što boljeg upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene
prijave na drugi Poziv, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u suradnji sa zajedničkim
tehničkim tajništvom organizira nacionalni info dan. Radionica će se održati 18. travnja 2016.
s početkom u 9.30h u hotelu International (Zagreb)
. Agendu i Prijavnicu na nacionalni
info dan možete pronaći na sljedećim poveznicama:

AGENDA

PRIJAVNICA

____________________________________________________________________________________________________________________

 
Od 15. travnja 2016. nastavak sufinanciranja en. obnove odgojno-obrazovnih ustanova

 

Krajem ovog tjedna slijedi ponovno zaprimanje projektnih prijedloga po Pilot projektu 'Energetska
obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost
odgoja i obrazovanja', ref. oznaka 4c1.2. Naime, kako bi se iscrpila trenutno raspoloživa sredstva,
od 15. travnja 2016. ponovno će se zaprimati projektni prijedlozi za radove na
energetskoj obnovi
, isključivo pod uvjetima jednakim onima prije obustave Poziva. Za ove
je projektne prijedloge na raspolaganju još gotovo 24 milijuna kuna.

 

Više informacija o nastavku održavanja informativnih radionica za Pilot projekt 4c1.2. možete pronaći
na sljedećoj poveznici:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=39511

 

Pilot projekt 'Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih
izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja', ref. oznaka
4c1.1. se, temeljem dopisa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od
15. travnja 2016. zatvara
. No, sukladno odobrenju nadležnog Ministarstva, povećat će se iznos
dostupnih financijskih sredstava za predmetni Poziv te će se bespovratna sredstva dodijeliti
projektnim prijedlozima koji su pristigli do trenutka stupanja na snagu privremene obustave Poziva,
a nalaze se na rezervnoj listi koja obuhvaća one projektne prijedloge koji su zadovoljili minimalni
bodovni prag. Postupak dodjele za projektne prijedloge s rezervne liste nastavit će se pod uvjetima
koji su jednaki onima u objavljenom Pozivu.

_______________________________________________________________________________________________________

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 6 od 21

KORISNI LINKOVI

FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
MGIPU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO
Ministarstvo gospodarstva
SAFU
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UNDP
Energetska učinkovitost
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca - natječaji
European Commission
Europska Komisija - energija
E.N.T.E.R.
European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

Tko je Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 13