ČLANOVI
Welcome to the Frontpage
Javni poziv Fonda za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojim Internet stranicama te u Narodnim
novinama (NN br. 23 od 27. veljače 2015. – Oglasni dio) objavio Javni poziv za neposredno
sufinanciranje provedbe obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području energetske
učinkovitosti i niskougljičnog razvoja.

 

Pravo na sredstva sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti:

-    Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
-    Znanstvene i stručne institucije/organizacije te ostale javne ustanove,
-    Trgovačka društva,
-    Fizičke osobe (obrtnici).


Dodijeljena sredstva Fonda mogu iznositi najviše do 200.000,00 kn po zahtjevu.

 

Podnositelj može dostaviti najviše dva zahtjeva po ovom Javnom pozivu, ali može biti
partner u više projekata za koje se podnosi zahtjev. Svaki zahtjev mora se odnositi
samo na jedan projekt.

 

Krajnji rok za provedbu projekta zaključno s dostavom potpune dokumentacije za isplatu sredstava
Fonda i završnog izvješća ne smije biti dulji od 18 mjeseci od dana primitka odluke direktora
o odabiru korisnika sredstava Fonda.

 

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja
sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

Za više informacija o spomenutom Javnom pozivu možete kliknuti na:

Tekst Javnog poziva

Ostale informacije

________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Ministarstva graditeljstva za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva

 

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda na području jedinica
lokalne samouprave Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je donijelo Odluku o
raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja
komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2015. godinu.

 

Sredstva kapitalne pomoći općini ili gradu u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva koja se
mogu odobriti pojedinoj jedinici lokalne samouprave iznose do najviše 150.000,00 kuna.

 

Rok za predaju zahtjeva temeljem Odluke o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći
gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2015.
godinu je 13. ožujka 2015. godine.

 

Također, spomenuto Ministarstvo je osiguralo i sredstva koja će se koristiti kao pomoć općinama,
gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja. Ministarstvo može pojedinoj jedinici
lokalne ili područne jedinice dodijeliti sredstva u iznosu najviše 50% od ukupnog iznosa cijene
izrade plana.

 

Više informacija o spomenutim pozivima možete pronaći klikom na sljedeće linkove:

JAVNI POZIV ZA POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

______________________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Fonda za sufinanciranje izrade programa i planova EnU

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojim Internet stranicama te u Narodnim
novinama (NN br. 22 – Oglasni dio od 25. veljače 2015.) objavio Javni poziv za neposredno
sufinanciranje izrade programa i planova energetske učinkovitosti jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (JLP(R)S) i to prema ciljevima i mjerama u važećim nacionalnim strateškim
dokumentima u području energetske učinkovitosti.

 

Predmet sufinanciranja su:

-    Planovi u skladu sa člankom 11. i člankom 12. Zakona o energetskoj učinkovitosti,
-    Programi energetske učinkovitosti u gradskom prometu,
-    Akcijski planovi održivog energetskog razvoja gradova (SEAP) u sklopu inicijative Sporazum
gradonačelnika.

 

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave u iznosima do 40%, 60% i 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja sukladno
Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje
zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

 

Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 80.000,00 kn po zahtjevu podnesenom na ovaj
Javni poziv te će se isplaćivati za opravdane troškove ulaganja nastale nakon dana objave ovog
Javnog poziva u Narodnim novinama i na Internet stranici Fonda.

 

JLP(R)S mogu prijaviti izradu više dokumenata, pri čemu moraju dostaviti poseban
zahtjev za svaku točku predmeta sufinanciranja. Broj zahtjeva koje JLP(R)S mogu
dostaviti na ovaj Javni poziv ograničen je na 3 zahtjeva.

 

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine 31. prosinca 2015.
ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

U narednom dijelu možete saznati više o Javnom pozivu:

Tekst Javnog poziva

Ostale informacije

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
ERA-Net Smart Grids Plus – Poziv za podnošenje projektnih prijedloga

 

ERA-Net Smart Grids Plus je 30. siječnja 2015. godine objavio Poziv za podnošenje projektnih prijedloga
za europske transnacionalne projekte u području naprednih mreža. Pozivaju se europski istraživački
konzorciji da u roku do 8. travnja 2015. podnesu okvirne nacrte projektnih prijedloga.

 

ERA-Net Smart Grids Plus je inicijativa programa za financiranje iz 20 europskih zemalja i regija koju
sufinancira Europska komisija u okviru programa Europske unije Obzor 2020. (Horizon 2020) za
istraživanje i inovacije. Opći cilj ERA-Net Smart Grids Plus je dati podršku razmjeni znanja između
europskih inicijativa za napredne mreže kroz promicanje i financiranje zajedničkih projekata.

 

Ukupno raspoloživa sredstva iznose približno 40 milijuna eura.

 

Nacionalni nositelj i voditelj programa za ERA-Net Smart Grids Plus inicijativu programa za financiranje
iz 20 europskih zemalja i regija je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji organizira
info dan ERA-Net Smart Grids Plus gdje će potencijalno zainteresirani prijavitelji dobiti informacije
o ciljevima, načinu prijave i uvjetima spomenutog poziva.

 

Sve potrebne informacije o pozivu i podnošenju prijava možete pronaći na službenoj stranici:

http://www.eranet-smartgridsplus.eu/research-calls/

 

Poziv na info dan

Program događanja

____________________________________________________________________________________________________________________

 
SREDIŠNJA EUROPA 2014.-2020. – 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga

 

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije
sa sjedištem u regijama središnje Europe na dostavu prijava u okviru prvog poziva na dostavu
projektnih prijedloga.

 

Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne
suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država središnje Europe tijekom programskog
razdoblja 2014. – 2020. Program u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji
između devet srednjoeuropskih država članica Europske unije: Austrije, Češke, Hrvatske, Italije,
Mađarske, Njemačke, Poljske, Slovenije i Slovačke.

 

Osnovni cilj programa “Suradnja iznad granica kako bismo gradove i regije središnje Europe učinili
boljim mjestima za život i rad“ postići će se provedbom pametnih rješenja koja pružaju odgovore na
regionalne izazove u područjima inovacija, ekonomije s niskom razinom CO2, okoliša, kulture i prometa.

 

Na Poziv se mogu prijaviti:

•  Nacionalna, lokalna i regionalna tijela javne vlasti,
•  Privatne institucije uključujući i privatna poduzeća koja imaju pravnu osobnost,
•  Međunarodne organizacije koje unutar nacionalnog zakonodavstva sudjeluju u Programu.

 

Program se provodi u razdoblju od 2014. do 2020. godine i ulaže 231 milijun eura za sufinanciranje
projekata transnacionalne suradnje. Budžet za prvi poziv iznosi 80 milijuna eura.


Preporučena vrijednost projektnih prijedloga u sklopu prvog Poziva je između 1 i 5 milijuna eura.

 

Sufinanciranje je kategorizirano prema zemljama sudionicima, a za Hrvatsku iznosi 85%.

 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je do 13. travnja 2015. godine do 18 sati.

 

Više o spomenutom pozivu možete saznati klikom na sljedeće linkove:

- STRUKTURNI FONDOVI
- EUROPSKI FONDOVI
- INTERREG CENTRAL EUROPE – Javni poziv
- INTERREG CENTRAL EUROPE – svi dokumenti

____________________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Fonda za sufinanciranje obrazovnih i razvojnih studija, projekata i programa

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je na svojim Internet stranicama (www.fzoeu.hr)
objavio Javni poziv (ZO-7/2015) za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih,
razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode.

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava pomoći Fonda za:

-    istraživačke i razvojne studije u području zaštite okoliša i prirode,

-    programe

o    edukacije o zaštiti okoliša i održivom razvoju,
o    edukacije o zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti,
o    edukacije za poticanje izbjegavanja nastajanja otpada,
o    edukacije za sprečavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
o    edukacije i informiranja javnosti o gospodarenju otpadom,

-    projekte

o    iskorištavanja vrijednih svojstava otpada,
o    ponovne uporabe otpada.

 

Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti znanstvene i stručne
institucije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove i tijela
državne uprave.

 

Udio sufinanciranja Fonda po pojedinačnom zahtjevu i pojedinačnom ugovoru iznosi najviše do
100.000 kn opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja
. Broj zahtjeva koji se mogu
dostaviti na ovaj Javni poziv nije ograničen.

 

Sredstva pomoći po ovom Javnom pozivu dodjeljivat će se do 31. prosinca 2015. godine, odnosno
do iskorištenja ukupnih sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

U narednom dijelu možete saznati više o Javnom pozivu:

Tekst Javnog poziva

Ostale informacije vezane uz Javni poziv

______________________________________________________________________________________________________________________

 
Zatvoren Javni poziv Fonda za sufinanciranje projekata javne rasvjete

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 28. siječnja 2015. godine u Narodnim
novinama te na svojoj Internet stranici Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe
projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete.

 

Pozivom je definirano da će se sredstva pomoći Fonda dodjeljivati do isteka kalendarske godine
ili do njihova iskorištenja, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

Sukladno navedenom, Fond je obavijestio sve zainteresirane ponuditelje da su sredstva Fonda
po ovom Javnom pozivu iskorištena te da se isti smatra zatvorenim. Također, Fond navodi kako
će se ponude zaprimljene u poštanski ured ili u urudžbenu pisarnicu Fonda do 13. veljače
2015. godine do 16:00 sati uzeti u razmatranje.

 

U narednom dijelu teksta možete pronaći obavijest o zatvaranju Javnog poziva:

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva

________________________________________________________________________________________________________

 
Javni poziv Ministarstva gospodarstva

 

Ministarstvo gospodarstva je na svojim Internet stranicama (www.mingo.hr) objavilo Javni poziv za
poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sa ciljem da se
kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih
korisnika potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.

 

Najveći iznos bespovratnih sredstava može biti 200.000,00 kuna. Dodijeljena sredstva predstavljat
će neto iznos od najviše 70% sredstava koje će podnositelj prijave morati opravdati u 100% neto iznosu.


Sredstva za dodjelu pomoći temeljem ovoga Javnog poziva osigurana su unutar proračuna Ministarstva
gospodarstva u iznosu od 7.000.000,00 kn, od čega 5.000.000,00 kn za jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a 2.000.000,00 kn za njihove proračunske korisnike.

 

U okviru Javnog poziva svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti
najviše jedna pomoć.

 

Javni poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i traje do
iskorištenja sredstava.

 

Više o spomenutom Javnom pozivu možete pronaći na sljedećim linkovima:
Tekst Javnog poziva
Prijavni obrazac

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
Neslužbeni sažeci novih programa prekogranične suradnje

 

U programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, Hrvatska će sudjelovati u programima
prekogranične suradnje
koja će se odvijati sa zemljama koje su članice Europske unije (Mađarska,
Slovenija i Italija) te sa zemljama koje još uvijek nisu članice Europske unije (Bosna i Hercegovina,
Crna Gora i Srbija) preko Instrumenta pretpristupne pomoći - IPA.

 

Programi transnacionalne suradnje će u programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine
uključivati sljedeće: Središnja Europa 2020, Jadransko-jonski program (ADRION), Dunav i Mediteran.

 

U svrhu boljeg upoznavanja sa programima prekogranične suradnje za razdoblje 2014.-2020., u
narednom dijelu teksta možete pronaći neslužbene sažetke sljedećih programa:

 

Konačni dokumenti programa trebali bi biti objavljeni u narednim mjesecima ove godine.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
<< Početak < « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » > Kraj >>

Stranica 13 od 21

KORISNI LINKOVI

FZOEU
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
MRRFEU
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
MGIPU
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
MINGO
Ministarstvo gospodarstva
SAFU
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
UNDP
Energetska učinkovitost
HUP
Hrvatska udruga poslodavaca - natječaji
European Commission
Europska Komisija - energija
E.N.T.E.R.
European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results

Tko je Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 16